सूदुरपश्चिम प्रदेशमा प्रहरी जवानको लिखितको परीक्षा केन्द्र तोकियो, कसको कुन ठाउँ पर्यो ? हेर्नुहोस

0

कैलाली- लोक सेवा आयोग दिपायल कार्यालयले सञ्चालन गर्ने नेपाल प्रहरीको वि.नं१ (०७७/७८) (खुला/समावेशी) प्रहरी जवान (जनपद) पदको लागि लिखित परीक्षाको परीक्षा केन्द्र तोकिएको छ।

सूदुरपश्चिम प्रदेश प्रहरी तालिम केन्द्र, दिपायलबाट विस्तृत स्वास्थ्य परीक्षणमा उत्तीर्ण उम्मेदवारहरूको लिखित परीक्षाको परीक्षा भवन तोकिएको हो ।